Αρχείο κατηγορίας: LEARN

We offer a wide range of learning programmes, classes, seminars and workshops of short duration for young creatives who wish to expand their skills and knowledge on specific fields of activity.

NOTE:
• All workshops, unless otherwise stated, have 6-week duration and are composed by (six) 3-hour classes.
• All Classes are to be held on the same day every week, from 18:00 to 21:00 hrs.
• All workshops are project-based. Project title is to be revealed on first class.
• All participants´ final works are presented at an exhibition, organised every 6 months at Ε.Δ.Ω.
• No particular skills are necessary, should you wish to attend to a workshop, unless stated otherwise.
• All necessary tools and materials are provided by Ε.Δ.Ω.
• Standard Workshop fee is 200€ for the six-week duration.
• Maximum number of participants: 12

Should you wish to obtain additional information about learning programmes and applications, please enquire here.

NEW: Contemporary Bookbinding Techniques Workshop

?? «Contemporary Bookbinding Techniques» ????? ??? ??????????? ?????????? ??? ???????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ????????????. ???? ??? ???? ???????? ?? ????????????? ????????? ?? ?????? ????? ???????? ????????? ???????????? (?? ?????? ??? ?????? ????????) ??? ?? ????????????? ??????????? ??? ??? ?????? / ????????????? ??? ??? ???? ???. ?? ?????????? ??? ????????? ???????????? ??????????? ?? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

NEW: «Saturday Morning Ceramics» with Yannis Mamoutzis

? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ?? ?? ?????? ????????,?????? ?? ???? ??? ?.?.?., ?? ?????? ??? ???????? ??? ??? 4 ?????????. ??????????? ?????? ?? ?? ???????????, ???? ??????? ??? ????????????? ????????: ?? ??? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ???????????? – ??????????? ????????????. ?????? ?? ????? ??? ????? ????????? ??? ???????? ???????????? (???? ?? ?????????? ??? ?????????? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

NEW: Character Animation Workshop with Odd Bleat

?? ??? Animation Workshop ?? ???? ODD BLEAT ????? ???????! ?? ????? illustrator, graphic designer, ???????????? ? ???? junior animator ??? ??? ?? ???? ?? ??????? ??? ?????? ?? ???????????, ??? ?? ????????? ????-???? ?? ?????????? ??? ???? Creative Directors ??? Odd Bleat, ???? ??? ?? ???????? ?????????? Introduction to Character Animation ??? ?.?.?. ???? ??? ???? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

Character Design for Animation with Stavros Kypraios (faze)

?? ??? Design Workshop ?? ?? ?????? ??????? Faze ????? ??????? ??? ?????? ?? ???????? ??? ????? ?????????!!! ?? ????? illustrator, graphic designer, ???????????? ? ???? design enthusiast ??? ??? ?? ?????????? ?? ?? ????????? ?????????? ??? animated videos ??? ?? ????????? ????-???? ?? ?????????? ??? ???? guru ??? ??????, ???? ?? ?????????? Character Design for [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο

Contemporary Bookbinding Techniques Workshop

?? «Contemporary Bookbinding Techniques» ????? ??? ??????????? ?????????? ??? ???????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ????????????. ???? ??? ???? ???????? ?? ????????????? ????????? ?? ?????? ????? ???????? ????????? ???????????? (?? ?????? ??? ?????? ????????) ??? ?? ????????????? ??????????? ??? ??? ?????? / ????????????? ??? ??? ???? ???. ?? ?????????? ??? ????????? ???????????? ??????????? ?? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

Screen Printing Workshop with Miltos Bottis (MAMA Silkscreen)

To workshop ??????? ???? ????????????? ???? ??????? ??? ????????????, ?????????????? ??? ?? ??? basic, DIY ??? ??????????? ?????. ?? ????????????? ?? ?????? ??? ?????????? ??? ??? ??????????? ??? ????????, ???? ??? ?? ?????? ??? ?????????????, ??? ????????? ??? ??? ??????????. ? ???????? ?? ????? ?? ??????, ???? ? ???? ?????????? ?? ???? ?? ???? ???? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

UX/UI Design Methodology Hands-on Workshop

????? Design Enthusiast; ????????? ?? background ??? ?????? ??? ?????? ?? ???????????? ??? ???? ??? Digital Interaction Design ? ??????????????? ?? ????? ??? ?? ????????; ???? ?? ??? ??? 5 ????? ?????????? ????????????? ??? ????! To workshopUX/UI Design Methodology Hands-on Workshop ????? ?? ??????? ???????? ??? ????? designers ????????? ?? ???????????? ????????????????? ??? ?????????? ??? ????? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

Contemporary Mosaic (In the morning)

?? ?????? ???? ????????????? ?? ?????? ????? ?????????? ???????? ??? ?.?.?.! ???? ?? ???????? ????? ??? ???????? ???? ??????????? workshop ?? ??????????????? ?? ?? ????????, ?? ??? ???????? ???? ???????????. ? ???? ??????? ?? ????????????, ??? ???????? ?????????? ???. 15 x 15 ??. ?? ??? ??????? ??? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????? ??????. ?????? ??????????: 85 ??????? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

Portfolio – Design Workshop (Again)

???? ?? ??????? workshop ?? ??????????????????? ??? ?.?.?. ??? ????? ??? ???????? ?? ??????????? – ????? ?? 2 ????????? ??????????? (????? ??? ??????? ?? ??? ??????????). ?? ?????????? mentoring, tips ??? ?????? ????? ?nDesign ??? ?? ?????????? ?? ???? ??? ???????????? ??? ??????????? Portfolio, ???? ???? ?? ????????? ????? ??? ???! ?????? ?? ??? ?????????? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

Soap Making – One Day Morning Workshop

?? ????? ??????? ????????? ???????????? ??? ????????? ??? ?.?.?. ????? ???????! ??? ??????? ????? ?? ??? ????????? ????????? ????????? ?????? ???????????? ?? ????? ?? ??????? ?? ????? ?? ??? ?????????? ?????????? ?????????, ?? ????????? ?? ????? ??? ?????? ???????? ??? ?? ???????????? ???? ?????? ? ??????? ?????? ????? ?? ?? ?????????? ????? ???. ?? ???? ?? ??????? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

«Saturday Morning Ceramics» with Yannis Mamoutzis

???? ??????? ????, ??? ??? 4 ?????????, ???????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ?? ?? ?????? ????????, ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??????? ??? ????????????? ????????: ?? ??? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ???????????? – ??????????? ????????????. ?????? ?? ????? ??? ????? ????????? ??? ???????? ???????????? (???? ?? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ? ??? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Casting Concrete Pots» – 1 day Workshop with Ersi Tsiantzi

Casting ?? ????? ???????? ??? ????????????. ?? ????????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ???????????? ????????. ????????? ???????????: ?? ???? ?? ??????? workshop ????????? ?? ???????? ?? ??? ???????? ????? ???????????? ?????????????. ?? ????????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??? ???? ???????????? ??? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????????????? ????? ????, ?????????? ???????? ? ??? ???????????? ??????????? ??????? ?? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, news, workshops | Γράψτε σχόλιο