Αρχείο κατηγορίας: workshops

We are delighted to offer a wide range of learning programmes, classes, seminars and workshops of short duration for young creatives who wish to expand their skills and knowledge on specific fields of activity.

NOTE:
• All workshops have from 2 to 6-week duration and are composed by weekly classes, unless stated otherwise.
• All workshops are project-based.
• All classes are to be held on the same day every week, starting at 18:00hrs.
• All participants´ final works are presented at an exhibition, organised yearly at Ε.Δ.Ω.
• No particular skills are necessary, should you wish to attend to a workshop, unless stated otherwise.
• All necessary tools and materials are provided by Ε.Δ.Ω.
• Workshop Fee is prepaid upon reservation of participants.

Should you wish to obtain additional information about learning programmes and applications, please enquire here.

Workshop – Portfolio – Design Workshop with Natassa Pappa

?? ?????????? mentoring, tips ??? ????? ??? ?nDesign ??? ?? ?????????? ?? ???? ??? ???????????? Portfolio, ???? ???? ?? ????????? ????? ??? ???! ?????? ?? ??? ?????????? ????????? ????: ?? ??????????? ?????? ?? ???? ??? super portfolio; ??? ????????????? ??? ????? ??? ??????????? projects ??? ???? ????; ??? ?????? ??? ????????? ??? ???? ??? ?????; [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

Workshop – Ceramics in the Morning with Yannis Mamoutzis

???? ?????? ????, ??? ??? 4 ?????????, ???????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ?? ?? ?????? ????????, ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??????? ??? ????????????? ????????: ?? ??? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ????????? – ??????????? ????????????. ?????? ?? ????? ??? ????? ????????? ??? ???????? ???????????? (???? ?? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Casting Concrete Pots [????]» with Ersi Tsiantzi

???? ??? ???????? ??? ?????? ??????????? ??? ???????? ??? ?.?.?. ?? ????????? ??? 2016, ??? ???? ????????? ??????? ?? ??????????? ??? ????? ??? ????????? ?? ?? ???????????????, ?? ???? ????????????? ??? ????????? ??? ????? ???????????, Casting Concrete Pots [????]. ????????? ???????????: ?? ???? ?? ??????? workshop ????????? ?? ???????? ?? ??? ???????? ????? ???????????? ?????????????. ?? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

2017 SPECIAL! Screen Printing Workshop with Miltos Bottis (MAMA Silkscreen)

To workshop ??????? ???? ????????????? ???? ??????? ??? ????????????, ?????????????? ??? ?? ??? basic, DIY ??? ??????????? ?????. ?? ????????????? ?? ?????? ??? ?????????? ??? ??? ??????????? ??? ????????, ???? ??? ?? ?????? ??? ?????????????, ??? ????????? ??? ??? ??????????. ? ???????? ?? ????? ?? ??????, ???? ? ???? ?????????? ?? ???? ??? ???? ???? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Casting Concrete Pots» with Ersi Tsiantzi

????????? ???????????: ?? ???? ?? ??????? workshop ????????? ?? ???????? ?? ??? ???????? ????? ???????????? ?????????????. ?? ????????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??? ???? ???????????? ??? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????????????? ????? ????, ?????????? ???????? ? ??? ???????????? ??????????? ??????? ?? ?? ?????? ??? DIY Crafting at home. ??? ????????????, ?? ?????????? ??? ????????? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Monthly 2017 – Design your Calendar» with Natassa Pappa

????????? ???????????: ?? 2017 ????????? ??? ?????? ????? ????? ????? ??? ?? ??????????? ?? ????? ??? ???????? ??????. ?? ???? ??? ????? ?????????? ?? Monthly 2017, ??? ?????????? ?? ??????????? ?? ????????? ??????????? ??????. ?? ??? ???????? ?? ????????? ?? ????????? ???? ???? ????, ?? ??????? ??????? brainstormings ??? ??? ??????? ???? ??????? ????? ??? ??? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Ceramic Lighting Design & Manufacture» with Yannis Mamoutzis

????????? ???????????: ???? ?? workshop ?? ?????????? ?????? ????? ?? ????????????? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ??????? ????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????????. ???? ?? ???????? ??? ????????? ?? ????????? ??????????? ?? ?? ????? ???????? ???? ?? ???????????? ?? ????????????? ?? ?? ?????, ??? ?? ??????????? ? ????????? ???? ?????????? (??????????, ?????????? ??????, ?????? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Contemporary Mosaic Making» with Stelios Alexakis

????????? ???????????: ???? ?? ???????? ????? ??? ???????? ???? ??????????? workshop ?? ??????????????? ?? ?? ????????, ?? ??? ???????? ???? ???????????. ? ???? ??????? ?? ????????????, ??? ???????? ?????????? ???. 15 x 15 ??. ?? ??? ??????? ??? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????? ??????. ?????? ??????????: 85 ??????? ?????????????: min 5 / max 12 ???????? ???????????: ????????, 18:00 – [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «WORDPRESS: Create & design your personal website / blog.»

????????? ???????????: ?? ?????????? ?????? ?? ??? ??????? ????? ??? WordPress, ???? ?? ?????? ??? ?? ??????????? ??? ?? ????????????? ??? ???? ??? ?????????? ? blog ??? ?? ?????. ?????????? ?? ????? ???? ?????? ??? ??????? ??????????, ??? ??????????? ??? ?? ?????? ??? ?? ???????? ??????????? ?? ??????? / ????? ??? ??? ??????????? ????. ???? ?? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Turn Here: Bookmaking Paths» with Natassa Pappa

????????? ???????????: ??Turn Here: Bookmaking Paths ????? ???? ?????? ????????? ?? ??????????? ??? ???????? ?????????? ??? ??? ????????? ???? ???????. ??? ???? ?????????? ??????????? ??? ?????? ??? ?o ?????; ??? ?? ??????? ??? ????????????, ??? ?????????, ??? ????????? ??? ??? ????????;???? ??? ???????? ??????????? ??? ?????, ?? ????????????? ?? ????????? ?????????????? ?? ???? ???? 8-?????? ???????????, [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, news | Γράψτε σχόλιο

?????????? ???????? ??????? @ ?.?.?. ?? ?? ?????? ?????????

?????? ?? ?????? ???? ?? ??????????? ??? ?.?.?. ?? ?????? ????????? ??? ?? ????????? ???? ?????????? ?????? ???????? ???????????: ??? ???? ?? ???? ?? ????????????? ?? ????? ?? ?????????? ?? ??????????? ??? ?? ??????????? ???? ??????? ????????????? ???????? ??????? ??? ?? ?????????? ???? ??? ??????? ?????? ??? ?? ????? ???????????, ??? ????????? ?? ????? ?? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, news, seminars | Γράψτε σχόλιο

PHOTOGRAPHY: THE PINHOLE CAMERA

In this workshop, participants will acquire hands on experience with the fascinating properties of light. During the first meetings, each participant will make his own pinhole camera from scratch, and get familiar with its operation. Once the cameras are functional, participants will experiment with them and complete small photo assignments using 35mm film of their choice. The workshop will end with [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, SHARE, news, workshopTable | Τα σχόλια έχουν κλείσει