Αρχείο κατηγορίας: news

Workshop – «Casting Concrete Pots» – 1 day Workshop with Ersi Tsiantzi

Casting ?? ????? ???????? ??? ????????????. ?? ????????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ???????????? ????????. ????????? ???????????: ?? ???? ?? ??????? workshop ????????? ?? ???????? ?? ??? ???????? ????? ???????????? ?????????????. ?? ????????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??? ???? ???????????? ??? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????????????? ????? ????, ?????????? ???????? ? ??? ???????????? ??????????? ??????? ?? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο

Sun 12.02.2017 – a minor act – Live @ ?.?.?. – 20:30

a minor act An early evening informal session @ E.D.W. with 2 exploratory solo sets. ????? ????????????? analog synthesis / modular exploration https://soundcloud.com/nikoskyriazopoulos ??????? ?????? experimental songwriting / everyday stories https://angeloskyriou.bandcamp.com/ http://angeloskyriou.blogspot.gr/ ?? ????? ????? ????????? ????? / ??????????? ????? ??????? ?? ???? ??? 12.02.2017 / 20:30 / E.D.W. / ???????? ?????? 18
Επίσης στις κατηγορίες: Events, News for home page, SHARE | Γράψτε σχόλιο

Workshop – Portfolio – Design Workshop with Natassa Pappa

?? ?????????? mentoring, tips ??? ????? ??? ?nDesign ??? ?? ?????????? ?? ???? ??? ???????????? Portfolio, ???? ???? ?? ????????? ????? ??? ???! ?????? ?? ??? ?????????? ????????? ????: ?? ??????????? ?????? ?? ???? ??? super portfolio; ??? ????????????? ??? ????? ??? ??????????? projects ??? ???? ????; ??? ?????? ??? ????????? ??? ???? ??? ?????; [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο

Workshop – Ceramics in the Morning with Yannis Mamoutzis

???? ?????? ????, ??? ??? 4 ?????????, ???????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ?? ?? ?????? ????????, ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??????? ??? ????????????? ????????: ?? ??? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ????????? – ??????????? ????????????. ?????? ?? ????? ??? ????? ????????? ??? ???????? ???????????? (???? ?? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Casting Concrete Pots [????]» with Ersi Tsiantzi

???? ??? ???????? ??? ?????? ??????????? ??? ???????? ??? ?.?.?. ?? ????????? ??? 2016, ??? ???? ????????? ??????? ?? ??????????? ??? ????? ??? ????????? ?? ?? ???????????????, ?? ???? ????????????? ??? ????????? ??? ????? ???????????, Casting Concrete Pots [????]. ????????? ???????????: ?? ???? ?? ??????? workshop ????????? ?? ???????? ?? ??? ???????? ????? ???????????? ?????????????. ?? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο

2017 SPECIAL! Screen Printing Workshop with Miltos Bottis (MAMA Silkscreen)

To workshop ??????? ???? ????????????? ???? ??????? ??? ????????????, ?????????????? ??? ?? ??? basic, DIY ??? ??????????? ?????. ?? ????????????? ?? ?????? ??? ?????????? ??? ??? ??????????? ??? ????????, ???? ??? ?? ?????? ??? ?????????????, ??? ????????? ??? ??? ??????????. ? ???????? ?? ????? ?? ??????, ???? ? ???? ?????????? ?? ???? ??? ???? ???? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο

NEW RESIDENCIES AVAILABLE @ E.?.?.

We would like to inform you that there is still office and studio space available for hire @ ?.?.?., intended for students or professionals (either separate or group) who practice their profession or skills within art and design. The available space is in exchange for a small [...]
Επίσης στις κατηγορίες: News for home page, SHARE, resident artists | Γράψτε σχόλιο

Sun 08.01.2017 – a minor act w/ Coherent States – Live @ ?.?.?. – 20:30

An early evening informal session @ E.D.W. with 2 sets exploring different aspects of noise and sonic materiality. This will be the first open presentation of the collaboration between Danae Stefanou (piano) & Michalis Moschoutis (guitar) coinciding with the release of «Crease», their duo recording on Coherent States, which will be available on the evening. Harsh [...]
Επίσης στις κατηγορίες: Events, News for home page, SHARE | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Casting Concrete Pots» with Ersi Tsiantzi

????????? ???????????: ?? ???? ?? ??????? workshop ????????? ?? ???????? ?? ??? ???????? ????? ???????????? ?????????????. ?? ????????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??? ???? ???????????? ??? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????????????? ????? ????, ?????????? ???????? ? ??? ???????????? ??????????? ??????? ?? ?? ?????? ??? DIY Crafting at home. ??? ????????????, ?? ?????????? ??? ????????? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Monthly 2017 – Design your Calendar» with Natassa Pappa

????????? ???????????: ?? 2017 ????????? ??? ?????? ????? ????? ????? ??? ?? ??????????? ?? ????? ??? ???????? ??????. ?? ???? ??? ????? ?????????? ?? Monthly 2017, ??? ?????????? ?? ??????????? ?? ????????? ??????????? ??????. ?? ??? ???????? ?? ????????? ?? ????????? ???? ???? ????, ?? ??????? ??????? brainstormings ??? ??? ??????? ???? ??????? ????? ??? ??? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Ceramic Lighting Design & Manufacture» with Yannis Mamoutzis

????????? ???????????: ???? ?? workshop ?? ?????????? ?????? ????? ?? ????????????? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ??????? ????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????????. ???? ?? ???????? ??? ????????? ?? ????????? ??????????? ?? ?? ????? ???????? ???? ?? ???????????? ?? ????????????? ?? ?? ?????, ??? ?? ??????????? ? ????????? ???? ?????????? (??????????, ?????????? ??????, ?????? [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο

Workshop – «Contemporary Mosaic Making» with Stelios Alexakis

????????? ???????????: ???? ?? ???????? ????? ??? ???????? ???? ??????????? workshop ?? ??????????????? ?? ?? ????????, ?? ??? ???????? ???? ???????????. ? ???? ??????? ?? ????????????, ??? ???????? ?????????? ???. 15 x 15 ??. ?? ??? ??????? ??? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????? ??????. ?????? ??????????: 85 ??????? ?????????????: min 5 / max 12 ???????? ???????????: ????????, 18:00 – [...]
Επίσης στις κατηγορίες: LEARN, News for home page, workshops | Γράψτε σχόλιο