Madagascar Express, Έκθεση Φωτογραφίας του Γιώργου Σαρελάκου, 16 – 18 Μαΐου 2014

Με χαρά σας ανακοινώνουμε οτι ο χώρος του Ε.Δ.Ω. θα φιλοξενήσει την φωτογραφική έκθεση – ντοκουμέντο Madagascar Express του Γιώργου Σαρελάκου.

Εγκαίνια: 19.00 – 24.00 Παρασκευή 16 ΜαΪου 2014

Διάρκεια: 17.00 – 22.00 Σάββατο 17 ΜαΪου 2014 & 12.00 – 22.00 Κυριακή 18 ΜαΪου 2014

Μια φωτογραφική έκθεση ντοκουμέντο. Φωτογραφίες της ζωής παιδιών και μεγαλύτερων ανθρώπων τραβηγμένες απο το μπροστινό μέρος του τραίνου. Ένα τραίνο σε μία σιδηροδρομική γραμμή κατασκευασμένη από τους Γάλλους το 1936. Ένα δρομολόγιο απο την Fianarantsoa μέχρι την Manakara. Ένα ταξίδι στην ανατολική πλευρά της Μαδαγασκάρης.

Λίγα λόγια απο τον καλλιτέχνη:

Η θέση στο μπροστινό μέρος του τραίνου μοναδική ευκαιρία για κάποιον να αντιληφθεί πως ένα τέτοιο δρομολόγιο δεν μπορεί παρά να αποτελεί έμπνευση. Έμπνευση όχι μόνο για τα 101 μίλια που ξετυλίγονται μέσα στη ζούγκλα, τους καταρράκτες, τις 60 γέφυρες, τις πέτρινες σήραγγες και τα διάσπαρτα απομονωμένα χωριά αλλά για την ίδια την έννοια και το ρόλο ενός τραίνου. Ένα τραίνο που συμβολίζει την ίδια τη ζωή, την επαφή με τον έξω κόσμο, τη γιορτή του χωριού, το σημείο συνάντησης της οικογένειας, το μοναδικό εισόδημα, τη χαρά της άφιξης. Τι και αν τα παιδιά τρέχουν και προϋπαντίζουν το τραίνο πριν φανεί στο χωριό, τι και αν η πραμάτεια τρέχει πάντα προς τις γραμμές, τι και αν ο οδηγός του τραίνου αναζητείται σε κάθε χωριό για ώρες, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Οι στιγμές καταγράφονται, φανερώνοντας συνήθειες που δεν γνωρίζουν όρια αλλά αποτυπώνουν την ουσία του χώρου και του χρόνου. Κάθε χωριό και μία άλλη αποκάλυψη που υπενθυμίζει για ποιο λόγο σε ολόκληρο τον πλανήτη οι ράγες του τραίνου δημιούργησαν χωριά και πόλεις.

Γιώργος Σαρελάκος

Ο Γιώργος Σαρελάκος αντί για φωτογράφος προτιμάει να καλείται documentarist των δρόμων και της καθημερινότητας. Καταγράφωντας απο καναδικά τοτέμ μέχρι παιδιά της Ασίας, τα φωτογραφικά ντοκουμέντα του εκδόθηκαν απο το γνωστό ελληνικό ταξιδιωτικό περιοδικό Γαιοτρόπιο. Επίσης το 2011 στον πολυχώρο I.P.P.O. παρουσίασε την δουλειά του την οποία υποδέχτηκε θετικά ο τύπος. O Γιώργος Σαρελάκος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει εργαστεί εκτενώς στο χώρο των Μ.Κ.Ο., σε κυβερνητικούς φορείς και στον ιδιωτικό τομέα.

fb link:

https://www.facebook.com/events/705298726193565/

Madagascar Express, George Sarelakos’ Photography Exhibition, 16 – 18 May 2014

We happily announce that Ε.Δ.Ω. will host the photographic exhibition – documentary Madagascar Express by George Sarelakos.

Opening: 19.00 – 24.00 Παρασκευή 16 ΜαΪου 2014

Duration: 17.00-22.00 Σάββατο 17 ΜαΪου 2014 & 12.00-22.00 Κυριακή 18 ΜαΪου 2014

A photographic exhibition – documentary. Photographs of the lives of children and older people taken from the front part of the train. A train on a rail road constructed by the French in 1936. A railroad from Fianarantsoa to Manakara. A journey in the east side of Madagascar.

A few words from the artist:

Seating in the front part of the train is a unique opportunity for someone to realize that such a journey becomes an inspiration in itself. Inspiration not only about 101 miles in the jungle, waterfalls, about 60 bridges, rock tunnels, and disparate isolated villages but also for the notion and the role of a train. A train symbolizing life itself, connection to the outer world, village celebrations, the meeting point between family members, the only income and the pleasure of arriving. What if children run to welcome the train before it reaches the village; what if the merchandise is hurried to the rail station; what if everybody is waiting for the train driver in every village for hours; nothing is the same; documented moments reveal habits without boundaries that document the essence of space and time. Every village becomes another revelation which keeps reminding why throughout the whole planet, railroads created villages and cities.

George Sarelakos

George Sarelakos abhors to be called a photographer. Instead he prefers to possess the role of a documentarist of the streets and everyday life. Ranging from Canadian totems to Asian children, his photographic documentaries have been published in the acclaimed greek travelling magazing Geotropio. Also, in 2011 in the diverse art space ‘I.P.P.O.’ he presented his work which was greeted with compliments by the local press. George Sarelakos holds a Bachelor of Science in Economic Studies and a Master’s Degree in Health Managemenτ. Throughout his carreer, he has worked for N.G.Os, National, European institutional bodies and the private sector.

fb link:

https://www.facebook.com/events/705298726193565/

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: News for home page, SHARE, exhibitions, news

Αφήστε σχόλιο

Η διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται ούτε κοινοποιείται! Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

*
*

Επιτρέπεται η χρήση των εξής στοιχείων και ιδιοτήτων HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

«